Vad är ett spel?

Jag är en av dem som tycker att spel framför allt ska vara spel. Att det är helt okej att mediet berikar sig med inspiration från film och konst och romaner, men att skapandet av ett spel ska utgå från att det är just ett spel som ska spelas. Men alla personer som tycker att ”spel ska vara spel” har naturligtvis inte samma uppfattning om vad ett spel är som jag har. Så när en annan person säger att ”spel ska vara spel” så kanske denne menar något helt annat än mig.

Det finns flera olika sätt att definiera vad ett spel är. Jag ansluter mig till de som tycker att ett tv-spel ska uppfylla följande tre kriterier:

1) Det är ett digitalt medium. (Fotboll i gröngräset och brädspel är alltså inte tv-spel.)

2) Det är interaktivt.

3. Det innehåller ett inbyggt feedbacksystem och ett inbyggt belönings- och/eller poängsystem.

Program som Photoshop och Microsoft Word är både digitala och interaktiva, men de innehåller inget system som bedömer vad du skapat. Du måste visa din bild eller din text för en annan människa för att få ett betyg på vad du har gjort.

Men ett spel bedömer det du gör och belönar dig därefter. Den vanligaste belöningen är att man ”klarar banan” och ”får komma till nästa bana”. Det här är något som är så vanligt att vi ofta glömmer att det här faktiskt är en form av belöningssystem. Andra belöningar kan vara att man låser upp nya spelmässiga möjligheter, som nya vapen eller nya karaktärer att spela med. En form av belöningar som leder till att nya belöningar kan fås. Eller så kan det vara externa belöningar som man låser upp, som tecknade serier och musikspår. Eller att man föräras platsen på en high score-lista.

Måste ett spel vara utmanande? Måste man på något sätt ”kämpa” och ”utföra något svårt” för att förtjäna en belöning? Slutar ett spel att vara ett spel om det är för lätt att komma åt spelets belöningar? Slutar ett spel att vara ett spel om man belönas oavsett vad vad man gör? Om man får en belöning oavsett vilken knapp man trycker på i en given situation?

Spel som bygger på konstnärliga upplevelser är svåra att bedöma i det här sammanhanget, då deras belöningssystem bygger på att bjuda på konstnärliga upplevelser. Vad är egentligen skillnaden mellan att vandra runt från konstverk till konstverk i ett museum i verkligheten eller att vandra från konstnärlig upplevelse till konstnärlig upplevelse i ett digitalt spel? Är det verkligen fortfarande ett spel om spelaren får allt det härliga serverat på ett silverfat? Är ett spel ett sammanhang där inte bara något kan vinnas, men även att något måste kunna förloras?

Jag tycker inte att ett spel måste vara svårt för att räknas som ett spel. Spel där spelmomenten är väldigt utmanande är en typ av spel, men det finns många andra typer av spel. Ett spel som What Remains of Edith Finch har ingen utmanande gameplay alls. Det är inget spel där det går att misslyckas. I alla fall inte spelmässigt. Det som är utmanande i spelet är inte svårighetsgraden i spelets gameplay utan hur gameplayet får spelaren att delta i spelets berättelse. Hur det ställer spelaren öga mot öga med döden.

”Men om What Remains of Edith Finch bara är en berättelse skulle det väl fungera lika bra som en roman?” kan man tycka. Men skulle det verkligen det? Vad är det som gör dess upplevelse till just ett spel? I What Remains of Edith Finchs fall är det att vi stiger ner i Edith Finchs skor och blir henne som gör det till ett spel. Vi rör oss genom det absurda dramat och blir det en olöslig del av det. Vi får uppleva hennes historia genom hennes ögon, interagera med hennes värld via hennes händer, vi får uppleva hennes känslor när hon upplever dem. What Remains of Edith Finch är en form av VR-upplevelse, utan att vara VR.

Ställer man ett spel som Resogun, som enbart går ut på att samla poäng och spränga saker, och What Remains of Edith Finch, som enbart går ut på att vi genom Ediths ögon får uppleva hennes släkts historia och vara en del av dess komplicerade förhållande till döden, bredvid varandra har de inte mycket gemensamt. Det är att de är digitala, att de är interaktiva, och att Resgun har ett poängsystem som utmanar oss och Edith Finch har ett belöningssystem som utmanar oss. De är spel helt enkelt.

Inga fler artiklar